Γενικοί Όροι Ενοικίασης


ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A,B,C,N ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την ALLROAD για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση (απαλλαγή ευθύνης - βλ. ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΕΥΘΥΝΗΣ CDW-SCDW) και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις).
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: 1 ημέρα (24 ώρες) ελάχιστος χρόνος ενοικίασης. Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η ALLROAD επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 2 ώρες (πέραν της συμπλήρωσης του 24ωρου) χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την ALLROAD οδηγοί αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €750 για τις κατηγορίες A,B,C,Ν, €900 για τις κατηγορίες D,F,E,I,M, €1,250 για τις κατηγορίες J,P,H,X καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 15€ και 23€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.
Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €90 για τις κατηγορίες A,B,C,Ν, €175 για τις κατηγορίες D,F,E,I,M, €275 για τις κατηγορίες J,P,H,X καταβάλλοντας επιπλέον €7, €9 και €15 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της ALLROAD στα €750 για τις κατηγορίες A,B,C,Ν, €900 για τις κατηγορίες D,F,E,I,M, €1,250 για τις κατηγορίες J,P,H,X καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 15€ και 23€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.
ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΡΑI): Προσφέρεται έναντι €6 την ημέρα και καλύπτει: Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €70,000 για τον οδηγό και έως €17,600 για κάθε επιβάτη και για νοσήλια €1,500. Ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα €88,000.
ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία της βενζίνης η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων”.
ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €18
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 ημερησίως.
ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.
ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €6 ημερησίως.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας
ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Παρέχεται δωρεάν.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ALLROAD.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ALLROAD. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Τηλέφωνα επικοινωνίας σε 24ωρη βάση +30 6948234643 / +30 6948234644. 
ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%.
* Η ALLROAD διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε συγκεκριµένη ή σύνολο τροποποιήσεων στους προαναφερθέντες Όρους και Προϋποθέσεις αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προηγουµένη ειδοποίηση προς εσάς.
BOOK NOW